Home Updates Messages SandBox

Wyrazistość funkcji

Jeden z wymiarów postrzegania. Mówi o tym, czy rola pełniona przez poszczególne elementy zapisu jest łatwa do odgadnięcia bez analizowania całości zapisu.