Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Przyjazność

Często słyszymy w różnego rodzaju wypowiedziach na temat oprogramowania czy sprzętu, że są one "przyjazne dla użytkownika". Cóż to właściwie znaczy? Niestety, wszystko zależy od osoby, która te słowa wypowiada. Jeśli jest to ktoś z działu sprzedaży firmy, która ten produkt stworzyła, to niestety najczęściej nie znaczy to nic. Ale ja chciałbym użyć tego słowa, być może trochę wbrew obiegowemu znaczeniu, do opisania pewnej cechy środowiska pracy (już nie pojedynczego artefaktu, jak w przypadku użyteczności).

Środowisko przyjazne dla użytkownika to takie, w którym się dobrze czujemy. Na to samopoczucie składać się może wiele czynników, ale najważniejsze to:

Należy zauważyć, że system przyjazny dla użytkownika nie zawsze jest bardziej użyteczny czy pożądany. Czasem zadania stawiane przed użytkownikiem zawierają w sobie nieuniknione elementy niebezpieczeństwa, dezorientacji, bezradności czy nudy, czasem też używa się ich dla zapewnienia innych elementów przyjazności, na przykład niebezpieczeństwo może zwiększać satysfakcję z jego przezwyciężenia (gra w której nie da się przegrać może być nudna), a zmniejszenie ilości parametrów kontrolowanych przez użytkownika może zmniejszyć jego dezorientację.

Jednakże zazwyczaj przyjazność pozytywnie wpływa na użyteczność: przyjazne środowisko mniej męczy, pozwala na wydajniejsze działanie, zapewnia lepszą motywację. Dlatego, jeśli tylko nie ma ważniejszych czynników, powinniśmy starać się czynić systemy przyjaznymi.