Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Humpty Dumpty

"When I use a word," Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, "it means just what I choose it to mean – neither more nor less."

"The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different things."

"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master – that's all."

Lewis Carroll, "Through the Looking Glass"

"Kiedy ja używam słowa", powiedział Humpty Dumpty dość srogo, "oznacza ono dokładnie to, co chcę by oznaczało – nie mniej, nie więcej."

"Pytanie brzmi," odparła Alicja, "czy możesz sprawić by słowa oznaczały tak wiele różnych rzeczy."

"Pytanie brzmi," odpowiedział Humpty Dumpty, "kto tu rządzi – to wszystko."

Lewis Carroll, "Przygody Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"